Forord

Den første nordmann

De kortbente
Briter og nordmenn
De kortbente på Lindholm Høje
Livet på Lindholm Høje - 1
Livet på Lindholm Høje - 2
Kåres vandring

De korttenkte

Ukjente Wergelandsbarn
Anton Wergeland
Candida Wergeland
Cloetta Wergeland
Fazer Wergeland
Freia Wergeland
Gunnar Toblerone
Kari Brynhildsen
Nidar Wergeland
Siful Sifadda
Troika Wergeland

Solans Tanker


 

UKJENTE WERGELANDSBARN

Henrik og Camilla skrev godt. I sin samtid var de ikke alene om å skreve godt. Fødselsraten i Norge var høy på den tiden. I alle familier var barnetallet stort, noen ganger så stort som tyve. I tillegg til den alt nevnte ferdighet var tradisjon, høy dødlighet blant barn, sykdom og en nesten total mangel på befruktningshindrende midler medvirkende årsaker til den høye fødselsraten.

Ved regionsjukehuset i Trondheim var det i 2001 en gruppe særdeles befruktningsdyktige leger som med stor undring registrerte at Nicolai og Alette Wergeland kun hadde to barn, de tidligere nevnte skribenter. Undringen var så stor at de fertile eksperter fant det opportun å nedsette en hurtigarbeidende kommisjon. I dag foreligger kommisjonens rapport.

Camilla og Henrik var ikke de eneste Wergelandsbarna. Deres foreldre, Nicolai Wergeland og Alethe Dorothea Wergeland, født Taulow, hadde tre kjente barn til. Disse var Augusta, Harald og Joseph Frantz Oscar. Det forundelige er at det ikke finnes nedtegnelser i kirkebøkene som kan fortelle noe om parrets fruktbarhet etter at de flyttet til Eidsvoll i 1816. Nyere undersøkelser viser derimot at de til sammen hadde ti barn til.
Nicolai var prest, Eidsvollsmann og forfatter, men vil muligens bli husket best fordi han ble far til flere barn enn antatt. Alethe var først og fremst Nicolais kone og mor til de fleste av hans barn pluss ett til.

De ukjente Wergelandsbarna var:

Kari Brynhildsen - 05/05/1799 - 11/10/1857 - ukjent barn av Nicolai
Troika Wergeland 17. juni 1807 -12. juni 1845 Et ukjent barn av Nicolai og Alethe
Cloetta Wergeland 14. juli 1809 - 11. juni 1857 Et ukjent barn av Nicolai og Alethe
Nidar Wergeland 27. nov. 1811 - 22. april 1891 Et ukjent barn av Nicolai og Alethe
Fazer Wergeland 30. okt. 1814 -25. des. 1881 Et ukjent barn av Nicolai og Alethe
Siful Sifadda 17. juni. 1815 -19. nov. 1902 Et nesten ukjent barn av Alethe
Candida Wergeland - 05/11/1816 - 12/10/1859 - Ukjent barn av Nicolai og Alethe
Anton Wergeland - 03/12/1817 - 17/05/1839 - ukjent barn av Nicolai og Alethe
Freia Wergeland - 14/.04/1819 - 14/01/1878 - ukjent barn av Nicolai og Alethe
Gunnar Toblerone - 16/03/1820 - 24/09/1911 - ukjent barn av Nicolai

Alle Wergelandsbarna har på en eller annen måte gjort seg sterkt bemerket i sin samtid, vår manglende kunnskap til tross. Enkelte har endog, bokstavelig talt, gjennom sin gjerning skrevet seg inn i historien.


Nicolai Wergeland


Henrik Wergeland tegnet av fader Nicolai da henrik var 16 ½ år gammel.

Kopiering av materiale fra Solan Saga for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale
© Solan Renolen
Web-siden er optimalisert for Microsoft Internet Explorer